Doménový alias

Doménový alias je doplnková služba k webhostingu. Táto služba umožňuje jednej webovej stránke bežať pod rôznymi doménami. Pre chod doménových aliasov musí byť zakúpený a platný web hosting, ku ktorému sú domévové aliasy pripojené. Doménový alias musí zobrazovať rovnakú stránku ako doména webhostingu. Povolené je zobrazovať pod doménovými aliasmi prevádzkovať rôzne jazykové mutácie tejto stránky.

Ako doménové aliasy fungujú

Pokiaľ je primárna doména primarydomain1.com a doménový alias domainalias1.com, tak sú všetky webhostingové a e-mailové služby zriadené na doménu  primarydomain1.com. Doménový alias domainalias1.com je len ukazovateľ na služby primárnej domény.

domainalias1.com -> primarydomain1.com

www.domainalias1.com -> www.primarydomain1.com

subdomain1.domainalias1.com -> subdomain1.primarydomain1.com

ssubdomain2.domainalias1.com -> subdomain2.primarydomain1.com

Nie je možné spravovať služby webhostingu primárnej domény pomocou doménového aliasu. Doménový alias nie je možné nasmerovať na subdoménu.

Ako funguje doménový alias s emailovými službami

Všetky e-mailové účty sú registrované na primárnu doménu služby primarydomain1.com.. Nie je možné vytvárať účty pod doménovými aliasmi domainalias1.com.

Keď je zriadený účet na primárnej doméne služby account1@primarydomain1.com, je možné prijímať a odosielať emaily pomocou tejto adresy.

Doménový alias domainalias1.com pre e-mailové služby rovnako ako pri webhostingových službách len smerujú na primárnu doménu. Doménový alias je len technický prostriedkom na smerovanie pošty. Účet fyzicky existuje len na primárnej doméne a je možne spravovať tento účet len z adries tejto domény.  E-maily doménového aliasu sú automaticky prijímané primárnou doménou primarydomain1.com.

Odosielanie e-mailov vyžaduje SMTP autentikáciu užívateľským menom účtu e-mailového serveru, ktorý je zhodný s odosielateľom e-mailu. Vzhľadom na to, že doménové aliasy neobsahujú účty a sú len prostriedkom na prijímanie pošty, nie je možné z týchto adries odosielať emaily.