27.3.2019 Neplánovaný výpadok

10.5.2019
Vážení zákazníci,

dňa 27.3.2019 došlo na našej sieťovej infraštruktúre umiestnenej v datacentre TTC v Prahe k technickému problému . V prvom rade sa ospravedlňujeme za vniknuté komplikácie počas nedostupnosti niektorých služieb.

Počas odstraňovania došlo k niekoľkým  výpadkom konektivity spôsobné identifikáciou problematického prvku a následkých reštartov jednotlivých sieťových prvkov. Problematický prvok bol identifikovaný a odstránený zo siete.

V náväznosti na identifikáciu problému so sieťovou infraštruktúrou došlo taktiež k reštartu DNS serverov, kde došlo k chybnej synchronizácii zón do 1% DNS zón došlo k ich poškodeniu a naslednú synchronizáciu medzi jednotlivými DNS servermi. Po identifikácii týchto chybných zón sme zóny obnovili do pôvodného stavu a kontaktovali zákazíkov, u ktorých nebolo možné zóny úplne obnoviť, aby si doplnili chýbajúce záznamy. Služba prevádzky DNS zóny je poskytovaná k aktívnym domenám a webhostingom zdarma a neposkytujeme na ňu ziadne garancie ani záruky.

Počas odstráňovania vyššie uvedených problémov nedošlo k prerušeniu služieb alebo reštartu zákaznických služieb webhostingu a cloudových serverov, avšak z dôvodu nedostupnosti konektivity dochádzalo k niekoľkym opakovaným krátkodobým výpadkom v priebehu niekoľkých hodín.

V prípade záujmu o využitie poskytovanej kompenzácie zo zaplatených služieb na základe ich zníženej kvality alebo nedostupnosti nás môžete kontaktovať z uvedením konkrétnej služby. Kompenzácie budeme poskytovať na základe predplateného rozsahu SLA služieb ku konkrétnym službám za dobu nedostupnosti služby vo forme predĺženia služby alebo kreditu.

Na služby poskytované zdarma, služby na vyskúšanie (trial), doplnkové služby k bežným službám a služby v testovacej prevádzke, nie je možné uplatniť akékoľvek kompenzácie. Jedná sa  predovšetkým o free hosting, trial hosting, DNS zóny k doménam bez webhostingu a iné doplnkové služby k bežným službám.

Ďakujeme za pochopenie a ešte raz sa všetkým dotknutým zákazníkom ospravedlňujeme.