17.7.2014 Plánovaný upgrade emailových služieb dňa 19.7.2014

17.7.2014
Chceli by sme Vás informovať o pripravovanom upgrade emailových služieb na novú verziu IceWarp Server 11 (www.icewarp.cz). Nová verzia poskytuje radu vylepšení a nové webové rozhrania kompatibilné s modernými zariadeniami a webovými prehliadačmi.

Nedostupnosť emailových služieb je naplánovaná na sobotu 19.7.2014 (medzi 02:00-8:00 rannou hodinou). Termín bol vybraný vzhľadom k nízkej vyťaženosti serverov v tejto dobe.

Počas naplánovaného termínu odstávky služieb budú jednotlivé služby nedostupné alebo niekoľkokrát reštartované. Odhadovaná nedostupnosť jednotlivých služieb je 2-4 hodiny.