Odstávky a výpadky

15.10.2021 - Plánovaná odstávka dne 21. října 2021 od 20:00

Rádi bychom vás informovali o plánované odstávce z důvodu stěhování infrastruktury mezi datovými centry. Potřebujeme se postarat o infrastrukturu od 21. října 2021 ve 20:00 a může to trvat 4–8 hodin. Během této doby mohou být všechny hostingové služby nedostupné. 

30.9.2021 - Ukončení všech poskytovaných služeb k 31.12.2021

Vážení zákazníci,poskytovatel, společnost Quantasoft, s.r.o., se sídlem Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 27564827, zapsaná v OR u MS soudu v Praze, sp.zn.: C114543, zastoupená Milanem Paškem, jednatelem (dále jen „poskytovatel“)tímto vypovídá smlouvu na poskytování všech hostingových služeb, založenou vyplaněním objednávky registrací na adrese www.qsh.eu, admin.qsh.eu nebo jiným způsobem uvedeným ve všeobecních obchodních podmínkách. Smluvní vztah bude ukončen v tří měsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet od prvního dne následujícího měsíce od doručení této výpovědi, teda smluvní vztah bude ukončen k 31.12.2021. Za účelem řádného vypořádání Vás tímto žádáme, abyste nás bezodkladně kontaktovali v záležitosti: Zajištění úpravy používání domén po ukončení smluvního vztahu (doménové jméno máte pouze pronajaté od doménového správce jména); a Vyúčtování ceny za služby k ukončení smluvního vztahu (přeplatek bude vrácen na Vámi určený účet); a Zajištění migrace dat. Jsme připraveni zajistit migraci dat podle Vašeho požadavku (pokud nesdělíte požadavek na migraci dat, budou po ukončení smluvního vztahu smazána). Kontakt pro zajištění uvedených záležitostí je: email:                                    support@qsh.eu, případně kontaktní formulář: https://admin.qsh.eu/Support/ContactForm   S pozdravem   Milan Pašek, jednatel Quantasoft, s.r.o.

15.4.2020 Neplánovaný výpadek

V době od 11:35 do 11:45 (SEČ) jsme měli na naší infrastruktuře krátkodobý problém s napájením. Většina sdílených webhostingových služeb byla nedostupná z důvodu tohoto problému déle než 1 hodinu. Služby jsme obnovovali v závislosti na prioritě SLA. Omlouváme se za tento výpadek.

27.3.2019 Neplánovaný výpadek

Vážení zákazníci, dne 27.3.2019 došlo na naší síťové infrastruktuře umístěné v datacentru TTC v Praze k technickému problému. V první řade se omlouváme za vzniknuté komplikace během nedostupnosti některých služeb.   V návaznosti na identifikaci problému se síťovou infrastrukturou došlo také k restartu těch DNS serverů, u kterých došlo k chybné synchronizaci zón do 1% DNS zón, došlo k jejich poškození a následné synchronizaci mezi jednotlivými DNS servery. Po identifikaci těchto chybných zón jsme je obnovili do původního stavu a kontaktovali zákazníky, u kterých nebylo možné zóny úplně obnovit, aby si doplnili chybějící záznamy. Služba provozu DNS zóny je poskytována aktivním doménám a webhostingům zdarma a neposktujeme na ni žádnou garanci ani záruku.   Během odstraňování výše zmíněných problémů nedošlo k přerušení služeb či restartu zákaznických služeb webhostingu a cloudových serverů, avšak z důvodu nedostupnosti konektivity docházelo k několika opakovaným krátkodobým výpadkům v průběhu několika hodin.   V případě zájmu o využití kompenzace ze zaplacených služeb na základě jejich snížené kvality či nedostupnosti nás můžete kontaktovat s uvedením konkrétní služby. Kompenzace budeme poskytovat na základě předplaceného rozsahu SLA služeb ke konkrétním službám za dobu nedostupnosti služby ve formě prodoužení služy či kreditu.   Na služby poskytované zdarma, služby ve zkušební verzi (trial), doplňkové služby k běžným službám a služby v testovacím provozu není možné uplatnit jakékoliv kompenzace. Jedná se především o free hosting, trial hosting, DNS zóny k doménám bez webového hostingu a jiné doplňkové služby.   Děkujeme za pochopení a ještě jednou se omlouváme všem zákazíkům, kterých se nepříjemnosti týkaly.

23.4.2018 Neplánovaný výpadek z důvodu DDOS útoku

Vážení zákazníci, během dne 23.04.2018 v době od 6:15 - 7:45 a 11:25 - 16:20 docházelo k opakovaným DDoS útokům na naši infrastrukturu umístěnou v datacentru TTC v Praze. V první řadě se omlouváme za vniklé komplikace během nedostupnosti některých služeb. O probíhajícím útoku jsme z důvodu nedostupnosti našich stránek a emailové komunikace uvedli informaci o problému na Facebookovou stránku hostingu. Prvořadým krokem bylo odstranění problému, kde celý team pracoval na snížení rozsahu nedostupnosti, aby byly některé služby dostupné alespoň v základním rozsahu. V průběhu této doby docházelo k přetížení síťového přenosu a služeb v takovém rozsahu, že síťové prvky a služby nedokázaly reagovat včas (timeouty) nebo docházelo k přerušování spojení (ztráta paketů). Dalším omezením došlo na straně firewallů, kde byla část přenosů záměrně filtrovaná a blokovaná pro redukci rozsahu nedostupnosti. Po několika hodinách a osobní asistence v datacentru se nám podařilo omezit rozsah útoku na úroveň, že byly služby dostupné. Jednalo se o největší útok z pohledu doby nedostupnosti na naši infrastrukturu za období posledních 13 let, co poskytujeme hostingové služby. V této době analyzujeme možnosti jak redukovat rozsah útoku, urychlit vyřešení a dopad na jednotlivé služby v případě opakování. Vzhledem k závažnosti problému a rozsahu nedostupnosti jsme nuceni provést několik důležitých změn v poskytování našich služeb, které budeme aplikovat průběžně v následujícím období. Některé z připravovaných změn: 1) Zrušení nebo omezení služeb poskytovaných zdarma. 2) Změny, aktualizace a konsolidace placených služeb. Migrace starších verzí služeb na nové verze služeb a konsolidace verzí včetně webhostingu, databázových a emailových serverů. 3) Zrušení nebo omezení rizikových služeb. 4) Umístění našich DNS zón na Anycast DNS s aktivní Anti-DDOS ochranou. 5) Umístění zákaznických DNS zón mimo infrastruktury samotných služeb. 6) Umístění administrace hostingu do jiné lokality, než jsou služby tak, aby bylo možné informovat o případných problémech i na našich stránkách, ne jen na Facebooku. 7) Zavedení samostatného helpdesk systému. 8) Vytvoření doplňkových služeb nebo doporučení podobných služeb třetích stran pro zvýšení dostupnosti, ochrany služeb a služby v oblasti Anti-DDOS a Premium DNS. O jednotlivých změnách a aktualizacích ve službách budeme informovat s dostatečným časovým předstihem na našich stránkách a budeme také individuálně informovat konkrétní zákazníky, kteří dané služby používají. Věříme, že připravované změny zlepší dostupnost, kvalitu služeb a také zvýší spokojenost zákazníků. V případě zájmu o využití poskytované kompenzace ze zaplacených služeb na základě jejich snížené kvality nebo nedostupnosti nás můžete kontaktovat s uvedením konkrétní služby. Náhrady budeme poskytovat na základě předplaceného rozsahu SLA služeb ke konkrétním službám za dobu nedostupnosti služby ve formě prodloužení služby nebo kreditu. Na služby poskytované zdarma, služby na vyzkoušení (trial), vybrané doplňkové služby k běžným službám a služby v testovacím provozu, nelze uplatnit jakékoliv kompenzace. Jedná se především o free hosting, trial hosting, DNS zóny k doménám bez webhostingu a vybrané doplňkové služby k běžným službám.

6.10.2015 Neplánovaný výpadek z důvodu DDOS útoku

Dnes nastal neplánovaný výpadek konektivity z důvodu rozsáhleho DDOS útoku na naše služby v době mezi 21:25-23:50.V případě, že Vám z důvodu odpojení konektivity nebo resetů jednotlivých služeb přestaly fungovat aplikace nebo služby a potřebujete jejich restart, kontaktujte nás.Výpadek postihl většinu poskytovaných služeb z dané lokality.Za způsobený výpadek se velmi omlouváme a budeme se snažit problém zpětně analyzovat a hledat efektívnejší řešení pro případ opakování.  

21.8.2015 Neplánovaný výpadek z důvodu DDOS útoku

Dnes nastal neplánovaný výpadek sítových prvků z důvodu DDOS útoku v době mezi 2:30-9:00.Po 8:30 se nám podařilo problem elimitovat a obnovit síťový provoz.V případě, že Vám z důvodu odpojení konektivity nebo resetů jednotlivých služeb přestaly fungovat aplikace nebo služby a potřebujete jejich restart, kontaktujte nás.Výpadek postihl většinu poskytovaných služeb z dané lokality.Za způsobený výpadek se velmi omlouváme a budeme se snažit problém zpětně analyzovat a hledat efektívnejší řešení pro případ opakování.     

30.7.2015 Výpadek konektivity datového centra

Dnes nastal výpadek konektivity na straně datového centra v době 15:30-17:00.http://www.lupa.cz/clanky/vypadek-paterni-site-superhosting-cz-vyradil-radu-sluzeb/

26.3.2014 Krátkodobý výpadok konektivity (1)

Dnes nastal krátkodobý výpadek konektivity z důvodu bezpečnostní prevence a politik na straně datového centra v době 10:00-10:20.

17.7.2014 Plánovaný upgrade emailových služeb dne 19.7.2014

Chtěli bychom Vás informovat o připravovaném upgradu emailových služeb na novou verzi IceWarp Server 11 (www.icewarp.cz). Nová verze poskytuje řadu vylepšení a nové webové rozhraní kompatibilní s moderními zařízeními a webovými prohlížeči. Nedostupnost emailových služeb je naplánována na sobotu 19.7.2014 (mezi 02:00-8:00 ranní hodinou). Termín byl vybrán vzhledem k nízké vytíženosti serverů v této době. Během naplánovaného termínu odstávky služeb budou jednotlivé služby nedostupné nebo několikrát restartovány. Odhadovaná nedostupnost jednotlivých služeb je 2-4 hodiny.

2014-04-18 Planned maintenance outage on 21th April 2014

We would like to inform you about planned maintenance outage of MySQL server. We have prepared upgrade to the latest release of MySQL 5.6 and phpMyAdmin 4.1. Planned maintenance outage will start on Monday 21th April 2014 at 6:00AM (CET) and take up to 60 minutes.

26.3.2014 Krátkodobý výpadek konektivity

Dnes nastal krátkodobý výpadek konektivity z důvodu bezpečnostní prevence a politik na straně datového centra v době 10:00-10:20.

27.2.2014 Krátkodobý výpadek databázového serveru

Zaznamenali jsme neočekávaný výpadek serveru MS SQL Server 2008 pro sdílené webhostingové služby dne 27.2.2014 mezi 22:20-23:00 CET.Služba byla plně obnovena do 40 minut před 23:00 CET.

21.2.2014 Plánovaná odstávka hostingových služeb dne 23.2.2014

Chtěli bychom Vás informovat o plánované odstávce našich hostingových služeb. Důvodem je rozšíření a údržba síťové infrastruktury.Nedostupnost hostingových služeb je naplánována na noční víkendové hodiny v neděli (dne 23.2.2014, mezi 0:00-2:00 ranní hodinou). Termín byl vybrán vzhledem k nejnižší vytíženosti našich serverů ze strany našich zákazníků resp. návštěvníků webových stránek.Během naplánovaného termínu nedostupnosti služeb budou jednotlivé servery krátkodobě odpojeny, několikrát restartovány nebo nedostodupné.Nedostupnost jednotlivých služeb by neměla přesáhnout dobu 120 minut.

21.2.2014 Plánovaná odstávka hostingových služeb dne 2.3.2014

Chtěli bychom Vás informovat o plánované odstávce našich hostingových služeb. Důvodem odstávky je přechod na novou síťovou infrastrukturu, instalace aktualizací a upgrade některých služeb (.NET Framework 4.5.1).Nedostupnost hostingových služeb je naplánována na noční víkendové hodiny v neděli (dne 2.3.2014, mezi 0:00-6:00 ranní hodinou). Termín byl vybrán vzhledem k nejnižší vytíženosti našich serverů ze strany našich zákazníků resp. návštěvníků webových stránek.Během naplánovaného termínu nedostupnosti služeb budou jednotlivé servery několikrát restartovány nebo nedostodupné.Nedostupnost jednotlivých služeb by neměla přesáhnout dobu 120 minut.

21.8.2013 Nedostupnosť stránok zo sietí niektorých zahraničných poskytovateľov

Niektoré z medzinárodných trás konektivity (hlavne UPC) nie sú dostupné na niektoré z IP adries