Ako nastaviť e-mailový klient

Základné nastavenia pre e-mailové služby.

E-mailový server pre všetky služby: mail.qsh.eu - doporučené

SMTP Submission Port: 587 (nepoužívajte port 25 pre odosielanie emailov)
SMTP Submission Secondary Port: 366 - v prípade, že Váš poskytovateľ internetu blokuje port 587
SMTP SSL Port: 465

POP3 Port: 110
POP3 SSL Port: 995

IMAP4 Port: 143
IMAP4 SSL Port: 993

Webmail: https://mail.qsh.eu/
Administrácia e-mailov: https://mail.qsh.eu/admin

Užívateľské meno: e-mailová adresa odositelateľa

Odosielanie vyžaduje používať SMTP autentikáciu. V opačnom prípade nastane chyba 550 5.7.1 We do not relay will be occured.

Applies To

Email server

See Also

How to send a simple email message [C#]
How to send a simple email message [VB.NET]