Limity emailového servera - Windows Hosting

Prednastavené limity e-mailového servera.

Hromadné odosielanie e-mailových správ alebo odosielanie nevyžiadaných e-mailových správ je zakázané! Nie je dovolené odosielať e-maily s podobným alebo personifikovaným obsahom na viac ako 250 príjemcov. Taktiež to nie je dovolené, aj keď je e-mail odosielaný v dávkach v priebehu dlhšieho času alebo je odosielaný pomocou viacerých e-mailových účtov. Pre hromadné rozosielanie e-mailov je nutné využiť špecializované marketingové služby tretích strán (napr. http://www.icontact.com/)

SMTP vyžaduje overenie odosielateľa a e-mailová adresa odosielateľa musí byť zhodná s overovaným užívateľom.

Limity pre doménu e-mailových služieb

  • Počet príjemcov: 1000 / deň  (príklad: 100 e-mailov s 1 príjemcom = 1 e-mail s 100 príjemcami)
  • Odchádzajúce data: 4 GB / deň

Limity pre e-mailový účet

  • Počet príjemcov: 500 / deň  (príklad: 100 e-mailov s 1 príjemcom = 1 e-mail s 100 príjemcami)
  • Maximálna veľkosť správy: 50 MB / správa (v prípade, že server príjemcu má nižsí limit, tak správa nebude doručena)
  • Maximálny počet príjemcov: 100 / správa
  • Odchádzajúce data: 1 GB / deň

Základné limity systému prevencie narušenia

  • Maximálny počet neautorizovaných alebo preposielaných (relaying) zamietnutých správ: 50 / hodina
  • Maximálny počet naviazaných spojení: 60 / minúta
  • Maximálny počet odoslaní na neznáme účty (neexistujúce): 5 / hodina

Doba automatického blokovania: 30 minút

Upozornenie: Systém prevencie narušenia, firewall, e-mailový server a ďalšie ochrany môžu zablokovať prístup k infraštruktúre alebo službe v prípade akéhokoľvek detekcie potenciálneho útoku, preťažovania služby alebo neštandardného chovania. V prípade zistenia narušenia služby väčšieho rozsahu, dôjde k akémukoľvek blokovaniu našich služieb u tretích strán alebo opakovaného narušovania služby alebo neštandardného chovania môže byť služba v rámci zmluvných podmienok úplne zastavena alebo zrušená.

Applies To

Email server, SMTP

See Also