Limity e-mailového serveru - Windows Hosting

Přednastavené limity e-mailového serveru.

Hromadné odesílání e-mailových zpráv nebo odesílání nevyžádaných e-mailových zpráv je zakázáno! Není dovoleno odesílat e-maily s podobným nebo personifikovaným obsahem na více než 250 příjemců. Také to není dovoleno, i když je e-mail odesílán dávkách v průběhu delšího času nebo je odesílán pomocí více e-mailových účtů. Pro hromadné rozesílání e-mailů je nutné využít specializované marketingové služby třetích stran (např. http://www.icontact.com/).

SMTP vyžaduje ověření odesílatele a e-mailová adresa odesílatele musí být shodná s ověřovaným uživatelem.

Limity pro doménu e-mailových služeb

  • Počet příjemců: 1000 / den  (příklad: 100 e-mailů s 1 příjemcem = 1 e-mail s 100 příjemci)
  • Odcházející data: 4 GB / den

Limity pro e-mailový účet

  • Počet příjemců: 500 / den (příklad: 100 e-mailů s 1 příjemcem = 1 e-mail s 100 příjemci)
  • Maximální velikost zprávy: 50 MB / zpráva (v případě, že server příjemce má nižší limit, tak zpráva nebude doručena)
  • Maximální počet příjemců: 100 / správa
  • Odcházející data: 1 GB / den

Základní limity systému prevence narušení

  • Maximální počet neautorizovaných nebo předaných (relaying) odmítnutých zpráv: 50 / hodina
  • Maximálny počet navázaných spojení: 60 / minúta
  • Maximálny počet odeslání na neznámé účty (neexistující): 5 / hodina

Doba automatického blokování: 30 minut

Upozornění: Systém prevence narušení, firewall, e-mailový server a další ochrany mohou zablokovat přístup k infrastruktuře nebo službě v případě jakéhokoliv detekce potenciálního útoku, přetěžování služby nebo nestandardního chování. V případě zjištění narušení služby většího rozsahu, dojde k jakémukoliv blokování našich služeb u třetích stran nebo opakovaného narušování služby nebo nestandardního chování může být služba v rámci smluvních podmínek zcela zastavena nebo zrušena.

Applies To

Email server, SMTP

See Also